Corona Hjælpepakker

Hvis du også syntes, at de nye corona hjælpepakker er uoverskuelige og svære at navigere rundt i, så prøv at følg med herunder, hvor vi har forsøgt at lave et overblik og en guide til, hvordan du forbereder dig til og ansøger om de nye hjælpepakker.

Først skal du have fundet ud af, hvor du vil søge hjælpepakker. Der findes nemlig både en pakke hos Slots- og Kulturstyrelsen og en pakke hos Erhvervsstyrelsen. Herunder gennemgår vi begge, så godt vi kan.

 

Slots- og Kulturstyrelsen (ansøgningsfrist 28/02 2021)

For at være berettiget til at søge denne skal du i enten 2017, 2018 eller 2019 have haft en årlig samlet indkomst på minimum 100.000 kr. fra kunstnerisk arbejde.

Her har vi umiddelbart to pakker/perioder, der kan søges for, så det første du skal tage stilling til er, hvilken af disse du vil søge. Du kan også søge for begge perioder, det skal i så fald være med to forskellige ansøgninger.

 • 01/09-31/10 2020
 • 01/11-31/12 2020

For at kunne ansøge om de her pakker, skal du have været ramt af mindst én af følgende corona restriktioner:

 • Forsamlingsforbud på over 500 personer (denne kan være relevant – typisk festivaller og meget store koncerter)
 • Forbud mod at holde åbent
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger
 • Det lille forsamlingsforbud på over 10 personer (denne er relevant – gælder først fra 26/10 2020)

Så har vi også den totale nedlukning fra den 09/12 2020, hvor alle kan søge uanset om man er berørt af de øvrige restriktioner herover.

Der er to måder at søge de her pakker på.

 • Referenceperiode
 • Tabt omsætning

Til begge måder skal du bruge deres ansøgningsskema, som du kan finde her:

Referenceperiode

Hvis du vil søge med en referenceperiode, skal du først vælge om du vil bruge indkomståret 2017, 2018 eller 2019. Her vælger du naturligvis det år, hvor du har haft den største indkomst i de måneder, du søger om.

Så skal du have fat i ovenstående ansøgningsskema og udfylde følgende:

 • Indkomst i søge-perioden (01/09-31/10 eller 01/11-31/12 2020) – og her er det altså de penge der rent faktisk er tjent.
 • Indkomst i referenceperioden i det år, du har valgt at bruge (2017, 2018 eller 2019).
 • Har du i den valgte søge-periode modtaget supplerende dagpenge, skal du notere det nederst i ansøgningsskemaet.

Tabt omsætning (sandsynliggjorte aftaler)

Hvis du vil søge på direkte tabt omsætning i søge-perioden, så er der lidt mere arbejde i det. Her skal du nemlig finde al den dokumentation du kan komme i nærheden af, der kan sandsynliggøre tabt indkomst.

Så skal du have fat i ovenstående ansøgningsskema og udfylde følgende:

 • Indkomst i søge-perioden (01/09-31/10 eller 01/11-31/12 2020) – og her er det altså de penge der rent faktisk er tjent.
 • Indkomst, som du har tabt i søge-perioden. Her skal du skrive dem enkeltvist og inddele dem i forhold til, hvilken restriktion, der har været skyld i tabet.
 • Har du i den valgte søge-periode modtaget supplerende dagpenge, skal du notere det nederst i ansøgningsskemaet.

Har din nedgang i indkomsten eller tabet af indkomsten været større end 30 %, så vil du få dækket 75 % af tabet i søge-perioden, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Når du har valgt søge-periode og udfyldt ansøgningsskemaet, så er du klar til at søge. Og så skal du have lavet følgende klar:

 • CV (max én side á 2.400 anslag)
 • Dokumentation for samlet årsindkomst på minimum 100.000 kr. i enten 2017, 2018 eller 2019 (kan være årsopgørelse fra valgte år)
 • Sandsynliggørelse af tabt indkomst i den valgte søge-periode (kan være kontrakter, aftaler og andre skriftlige dokumenter/redegørelser, der vidner om tab som en direkte konsekvens af mindst én af de tidligere nævnt restriktioner).
 • (kun ved brug af referenceperiode) Dokumentation for/specifikation af indkomst i den valgte referenceperiode .
 • Udfyldt ansøgningsskema (indtægtsskema).
 • Underskrevet tro- og loveerklæring (finder du her: https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Tilskud/COVID_ADKI/Kombinationsordningen_for_kunstnere/Tro_og_loveerklaering_om_referenceperiode.pdf)

 

Erhvervsstyrelsen (virk)

Først og fremmest skal du have afklaret, hvorvidt du er selvstændig eller freelancer. Her betegnes selvstændig som personer med CVR nummer (virksomhed) og freelancere som personer uden CVR nummer (honorarmodtagere og/eller lønmodtagere).

For at være berettiget til at søge som selvstændig kræver det en årlig omsætning på minimum 120.000 kr. i 2019.

For at være berettiget til at søge som freelancer kræver det en samlet årlig indkomst i rubrik 12, 15 og 111 på din årsopgørelse på minimum 120.000 kr. i 2019.

Med Erhvervsstyrelsens pakker bliver søge-perioderne lidt mere kryptiske.  Som udgangspunkt kan man søge hele perioden, der indtil videre hedder 01/09 2020 – 31/01 2021, men det er lidt sværere end som så, fordi man i den valgte søge-periode skal være ramt af én restriktion, og det er der formentlig ikke én der passer til i hele søge-perioden. Derfor arbejder vi med følgende inddeling af søge-perioderne.

…MERE PÅ VEJ…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *