Deadline for indberetning af moms

Har du en momsregistreret virksomhed, så skal du også sørge for at indberette moms. Indberetter du for sent, vil du blive pålagt en bøde på kr. 800 plus eventuelle renter. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvornår der skal indberettes moms.

I starten vil det typisk være hvert kvartal, altså 4 gange årligt, mens det efter nogle års drift typisk vil blive ændret til halvårligt, altså 2 gange årligt.

 KVARTALSVIS

Afregningsperiode  Deadline for indberetning og indbetaling
1. januar – 31. marts 1. juni*
1. april – 30. juni 1. september*
1. juli – 30. september 1. december*
1. oktober – 31. december 1. marts*

* kan variere med et par dage afhængigt af kalenderåret.

 HALVÅRLIG

Afregningsperiode  Deadline for indberetning og indbetaling
1. januar – 30. juni 1. september*
1. juli – 31. december 1. marts*

* kan variere med et par dage afhængigt af kalenderåret.