Hvad er lønsumsafgift?

En virksomhed som skal registreres for lønsumsafgift, er f.eks. fysioterapeuter, alternative behandlere, psykologer m.fl. Sælger virksomheden momsfrie ydelser, er der tillagt en afgift som kaldes lønsumsafgift. Du kan trække lønsumsafgiften fra i dit regnskab.

  • Hvis overskuddet er over 80.000 kr., skal virksomheden betale lønsumsafgift

Virksomheder uden ansatte: Afgiftsgrundlaget er over-/underskud før renter. Afgiften skal indberettes én gang om året.

Skal du betale lønsumsafgift, se deadlines og årshjul her

Relateret indlæg

Kloden drejer…

Eller bliver du bare lidt rundforvirret?

Go to Top