Vanen tro justerer Skat diverse takster og satser i 2022. De væsentligste har vi plukket ud til dig herunder.

Du kan finde en mere detaljeret version på Skats egen hjemmeside, den findes her

2022 2023
Straksafskrivning af småaktiver 31.000 kr. 32.000 kr.
Maks. indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 59.200 kr. 60.900 kr.
Befordringsfradrag (lille sats)
0-24 km 0 kr. 0 kr.
24-120 km 1,98 kr. (2,16 kr. gældende pr.1. maj 2022) 2,19 kr.
Alt over 120 km 0.99 kr. (1,08 kr. gældende pr.1. maj 2022) 1,10 kr.
Kørselsgodtgørelse (stor sats)
0-20.000 km 3,51 kr. (3,70 kr. gældende pr.1. maj 2022) 3,73 kr.
Alt over 20.001 km 1,98 kr. (2,17 kr. gældende pr. 1. maj 2022) 2,19 kr.
Rejsegodtgørelse (diæter)
Kost (pr. døgn) 539 kr. 555 kr.
Logi (pr. døgn) 231 kr. 238 kr.

Er det hele volapyk?

Eller bakke snagvendt snak?